Saturday, March 18, 2017

काटा

या देहाचा कोष भेदूनी
वाटे डोही चिरंतनाच्या 
झोकून द्यावे..
पण आत्म्याच्या खोल मुळाशी
रुतल्या पारंब्या मोहाच्या
काय करावे
गूढ कोठली काजळमाया
सांगे आता  उचला गाशा
शिणल्या थकल्या गात्रांमधूनी
वैराग्याचा वाजे ताशा
छिन्न पाउली परि ठुसठुसतो
 स्वार्थाचा हा छचोर काटा
कसे निघावे?

 - गुरु 

2 comments:

  1. CHHAN SIR MOB.9004998955
    SIR MI EK FILM STORY LIHILELI AAHE.

    ReplyDelete
  2. CHHAN SIR MOB.9004998955
    SIR MI EK FILM STORY LIHILELI AAHE.

    ReplyDelete