Friday, January 5, 2018

द्विधाता

पाऊस जडवला कि वातावरणावर गुढाची वाकळ  अंथरतो
अशावेळी  हि दुपार कि सकाळ कि सांज वेळ ?
कशाचाच संदर्भ लागेनासा होतो
सारं  धूसर अस्पष्ट त्यात  संततधारेचा अव्याहत चालणारा सूर मिसळला
कि मनाला हळवं व्हायला निमित्त मिळतं
  अंतरंगाचे कोनाडे धुंडाळत ते भिरभिरत सुटतं
उसवलेल्या ढासळलेल्या भूतकाळात मिसळलेल्या
अंधुक आठवणींचे शेंडे शोधून
तिथेच रेंगाळण्याचा चाळाहि त्याला हवाहवासा वाटतो.
हुकलेल्या क्षणांच्या चुकलेल्या गाणितांचा
 ताळा मांडून पहाण्याचा अट्टाहास देखील त्याला करावासा वाटतो
 त्या शिलकीत हाती लागलेले सल मनाचा कल बदलतात
 त्या त्या प्रसंगातल्या निग्रहातली निरर्थकता जाणवत रहाते 
विरागी वृत्तीला उकळी फुटते बाहेर सृजनाला श्रावणी भर 
आणि आत वैराग्याला बहर अशी द्विधा अवस्था होऊन जाते
- गुरु ठाकूर 

Tuesday, November 21, 2017

पांथस्थ

" ऊठ, रखरखाटाने पोऴेलया  पांथस्थाला सावल्यांची स्वप्न पडणे स्वाभाविक आहे. सावली देणे हा झाडांचा धर्म तो ते इमाने इतबारे पाळते असते पण म्हणून सावली करता थांबलेल्या पांथस्थाने झाडाशी घरोबा करू नये . जे सावलीत रमतात त्यांचा प्रवास खुंटतो, शिवाय मुक्काम म्हटला की विस्ताव आला  अन् विस्तव म्हटलं की झळ आली. झाडाला झळ सोसत नाही  कारण त्यांच्या मनात पिढीजात वणव्याचा धसका  दबा धरुन असतो त्यामुळे झाडाने तसं नाकरण्याआधीच पांथस्थाने पथिक व्हावं .
              तसं पाहायला गेलं  तर पंथांशी अस्तापर्यंत जोडला राहाणं हा पांथस्थाचा वसा… त्याला मुक्कामाची मुभा नसते पदरात पडलेल्या सावली करता झाडांचे आभार मानून त्याने पुढल्या प्रवासा करता निघावं यातच शहाणपण असतं …. "
त्याने डोळे उघडले तेव्हा त्याच्या लक्षात आलं पारावरल्या झुळुकेनं त्याचा डोळा लागला होता…त्याच्या उशाशी  शेंदरी दगडाखेरीज कुणीच नव्हतं पण मग, ते कोण बोललं?? 
     भानावर आला तरी ते शब्द त्याच्या कानात रुंजी घालत होतेपंथांशी अस्तापर्यंत जोडला राहाणं हा पांथस्थाचा वसा… त्याला मुक्कामाची मुभा नसते पदरात पडलेल्या सावली करता झाडांचे आभार मानून त्याने पुढल्या प्रवासा करता निघावं यातच शहाणपण असतं “ का कोण जाणे त्याला त्या पडक्या मंदिरातला संन्यासी आठवला .तो असंच काहीबाही बोलायचा .त्याने कृतज्ञ नजरेने झाडाकडे पाहिले झाड मात्र घरटे टाकून गेलेल्या पाखरांच्या प्रतीक्षेत हरवल्या सारखं उभं होतं.  मुक्कामाचा मोह अनावर होण्या आधीच प्रस्थान करायला हवे  असा विचार करून तो उठला. झाडाकडे पाठ करुन चालू लागल्यावर देखील एकदा वळून पाहण्याचा मोह तो टाळू शकला नाही

      त्याने एकदा झाडांकडे वळून पाहिले वाऱ्याने हलणारी एक भली मोठी फांदी जणू आपल्या करता शुभास्ते पंथान संतु म्हणत  निरोपाचा हात हलवत आहे असा भास त्याला झाला .
-गुरु ठाकूर

Monday, November 20, 2017

अनुवाद

रात्रभर खिडकीबाहेर दिसणारा 
चंद्राचा चतकोर चघळीत
 तो सुन्न बसून होता 
त्या सैरभैर मन:स्थितीत 
त्याने आठवणींचा  
आसवांत केलेला अनुवाद
 कागदभर विखुरला होता...
जो पहाट किरणानी स्वाहा केला.
एक काव्य जगाला अज्ञातच राहून गेलं.
                   गुरु ठाकूर

Thursday, June 1, 2017

अगतिक

दाटल्या आभाळाची अगतिकता
डोळ्यात थोपवून धरत
भेगाळलेल्या भुईच्या कुशीत
आशा पेरणारा तो
लेकरांच्या तोंडात घास पडावा
म्हणून आभाळाची करुणा भाकणारा तो
भाबडा निरागस पिचून गेलेला
तरीही आशावादी
मग अाम्ही म्हनायचो
नको भिऊ भावा हौत आमी तुझ्या पाठीशी
तू तिथं खचलेला आमी हितं पिचलेले
आमचं बी काय फार जोमात
नाही चाल्लंय पन
तुझे हाल पाहून काळीज हाल्लंय
नाहि पहावत तुझा त्रास
देऊ आमच्यातला अर्धा घास
पन काल अचानक पाहिला
त्यालाच टिव्हीवर
शेकडो लिटर दुधाची नासाडी
करताना हजारो टन भाजीपाला
पायदळी तुडवताना
अरवाच्च ऊद्दाम भाषेत बोलताना
मिळेल त्याची वाहनं पेटवून देताना
तेवा विश्वास बसेना डोळ्यावर
हा तोच आहे
वाटलं हा आता झाला की
समर्थ याला नाही आमची गरज
आमीच राहिलो पिचल्या कण्याने
जागोजाग ट़याक्स हाप्ते नी टोल भरत
मन मुकाट पहात राहिलं
आतल्या आत खात राहिलं
मग अचानक ध्यानात आलं
ह्ये तर हितलंच वारं तिथं गेलंय
कळपात शिरलेल्या लांडग्यानी
कोकरांच्या नावानं राजकारन क्येलंय !

Wednesday, May 31, 2017

आस

आभाळावर 
चंद्र टांगूनी
फरार होतो
 दिवस बेरका
रात्र आंधळी 
हसते गाली
टाकुनिया 
निश्वास पोरका
नैराश्याची 
निघते खपली 
आठवणींना 
उकळी फुटते
निर्वासित 
स्वप्नांची वस्ती
आस ऊद्याची 
लावून निजते
- गुरु ठाकुर