Monday, May 29, 2017

घुमट


कधी रखरखत्या ऊन्हात 
तर कधी मुसळधार पावसात
आपापल्या कारणांसाठी
त्याच्या वळचणीला 
रेंगाळलेली पाखरं
दिवस मावळताच 
परत जातात आपापल्या
ऊबदार घरट्यांत तेव्हा 
त्या रिकाम्या वळचणींतला
एकांत अंगभर माखून
एखाद्या योग्यासम बसलेल्या 
त्या मंदिराच्या घुमटातून
मालकंस पाझरल्याचा भास 
होत रहातो अनेकदा 
माझ्या जडावणा-या पापण्यांना
आमच्यात काहितरी विलक्षण 
सख्य असावं नक्की….
- गुरु ठाकूर

4 comments: