Wednesday, May 31, 2017

आस

आभाळावर 
चंद्र टांगूनी
फरार होतो
 दिवस बेरका
रात्र आंधळी 
हसते गाली
टाकुनिया 
निश्वास पोरका
नैराश्याची 
निघते खपली 
आठवणींना 
उकळी फुटते
निर्वासित 
स्वप्नांची वस्ती
आस ऊद्याची 
लावून निजते
- गुरु ठाकुर

No comments:

Post a Comment