Saturday, March 4, 2017

कवडसा !
कवडश्यांसारखी शिरतात 
काही माणसं 
मनाच्या गवाक्षांतून
अचानक थेट काळजात
अन मग अचानकच 
निघूनही जातात
कवडश्यांसारखीच
कसलाही मागमूस ठेवता
आपण ऊन्हाचा कल 
 अोळखून असावं ..

- गुरु ठाकूर

No comments:

Post a Comment