Saturday, March 4, 2017

गारुड

संन्यस्त विरागी होतो
रिचवून रिपूंचे रंग
जरी वसंत भवताली मी
शिशिरात आपुल्या दंग
मग कळले नाही कुठुनी
हे सूर वेणुचे आले
निजलेल्या गात्रांमधुनी
जणु गोकुळ जागे झाले
ओंजळीत अर्ध्याच्याही
मज दिसते यमुना आणि
स्पंदनात गोपगड्यांच्या
रासाचा ताल निनादे
हे तुझेच गारुड राधे
हे तुझेच गारुड राधे....
                 - गुरु ठाकूर


No comments:

Post a Comment