Saturday, March 4, 2017

वाचन..

गंभीर,विनोदी,रंगीबेरंगी 
फसव्या आकर्षक  मुखपृष्ठांची 
गुंतागुंतीचं कथानक असलेली
अगणित माणसं
वाचता येतात भोवतालच्या गर्दीत
काही डोक्यावरुन जातात
तर काही डोक्यात
पण म्हणून
वाचन वाचन थांबवू नये
                -     गुरु ठाकूर

No comments:

Post a Comment